Tekutá hydroizolácia AlfemaFAREBNÁ TEKUTÁ GUMA ALFEMA - ALF TG500 

Popis:

 

Základ hydroizolačného systému TEKUTÁ GUMA ALFEMA - ALF TG500, tvorí jednozložkový materiál vyrábaná na základe ojedinelých patentovaných technológii na báze makromolekulárnych polymérov, elastomérov a syntetických živíc vo vodnej disperzii (tekutá elastomerická guma), trvalo elastický, pružný pri vysokých a nízkych teplotách, s extrémnou životnosťou a rozťažnosťou a výbornou priľnavosťou k podkladu, tvarovou pamäťou, odolný voči ropným látkam a vysoko stabilný voči ultrafialovému žiareniu a poveternostným vplyvom.

     TEKUTÁ GUMA ALFEMA (TG) sa vyrába na vodnom základe a nanáša sa pomocou štetca, valčeka, aplikačných striekacích pištolí pri teplote vzduchu od 5 °C. Na upravovanom povrchu se vytvorí monolitná bezšvová vrstva. TEKUTÁ GUMA ALFEMA (TG) už ako samotná slúži ako dokonalá hydroizolácia, kompletný systém je na viac doplnený vodenepriepustnou podkladnou membránou Alfema - ALF G400 pre získanie nadštandardných vlastností. Tak vzniká jednoliaty hydroizolačný bezspojový systém bez možnosti praskania či iných porúch, odolávajúci i extrémnym podmienkam, mrazu, rozpínaniu a zmršťovaniu pri kolísaní teplôt.

     Jedinečnou výhodou je dokonalé zaizolovanie akýchkoľvek existujúcich detailov a výstupkov na streche (vpuste, odvetrávanie, prestupy a pod.). Toto unikátne technické riešenie sa v praxi osvedčilo pri opravách zatekajúcich sendvičových striech (žľaby, hrebene, pozdĺžne spoje).

     Ďalšou vlastnosťou systému TEKUTÁ GUMA ALFEMA (TG) spočíva v tom, že jednotlivé vrstvy sa vždy homogenizujú v jeden celok, i po mnoho rokoch. To umožnuje systému dosiahnuť prakticky neobmedzenú životnosť jednoduchým obnovením vrchnej vrstvy.

 sos opravy  .
     Nezaujímavé pre investora a majiteľa domu je skutočnosť, že celkovú renováciu strechy môžeme rozložiť na etapy, napr. do 2 - 4 rokov, aby finančná záťaž bola prijateľná. Tzn. v prvej fáze prevedieme "sos opravu" - vyriešenie akútnych problémov so zatekaním a izoláciou detailov a v ďalšom roku budeme pokračovať s celkovou renováciou, pričom nie je problém s napojením a naviazaním na predošlú opravu tekutou gumou. Finálna renovácia v niekoľkých fázach bude kvalitou zhodná ako jednorazová renovácia pri skoro rovnakej cene.

     TEKUTÁ GUMA ALFEMA (TG) je možné aplikovať na všetky materiály, asfaltové pásy, betón, drevo, polystyrén, plech, PVC fólie, eternit. Materiál je polymerizáciou transformovaný do nedegradujúceho elastoméru, zaručujúci 100% vodonepriepustnosť ošetreného povrchu. Po aplikácii sa vytvorí jednoliata hydroizolačná ochranná vrstva - krytina, s minimálnou hrúbkou 1 mm, alebo ako membrána s minimálnou hrúbkou od 1,5 – 2,5 mm. Spotreba 1 - 1,5 kg/m2 v závislosti od podkladu pre 1 mm silnou vrstvou.

Výhody:

 • vytvára súvislý bezspojový povrch
 • nemá žiadne rizikové spoje
 • jednozložkový materiál
 • netoxický, šetrný k životnému prostrediu
 • jednoduché vytvorenie zložitých detailov a zvislých napojení
 • aplikácia na horizontálne i vertikálne plochy
 • dokonale utesnuje strešné detaily
  (vpuste, odvetrávanie, prestupy apod.)
 • trvalá pružnosť i pri nízkych teplotách
 • rozťažnosť až 566 %
 • trvale elastický, netrhá sa ani pri kolísavých zmenách teplôt
 • nezaťažuje strešnú konštrukciu
 • životnosť až 35 rokov (obnoviteľný nástrekom vrchnej vrstvy)
 • odoláva atmosférickým vplyvom, vysoko odolný voči UV žiareniu
 • vysoká prídržnosť ku všetkým druhom podkladu
 • niekoľko farebných odtienov
 • vytvára súvislý bezšvový  povrchPoužitie:

 • opravy striech - ploché, šikmé
  (asfaltové pásy, plechové, trapézové, falcované strechy, PVC fólie, drevo, betón, eternit)
   
 • hydroizolácie - balkóny, terasy, bazény, jazierka, pivnice, nádoby, základy, spodné stavby ...

 

Farebné odtiene:

 • biela
 • svetlo šedá
 • modrá
 • bordová
 • zelená
 • čierna bez UV
 • možnosť vyrobenia odtienu podľa RAL vzorkovníka