Tekutá hydroizolácia AlfemaVÁŠ ŠPECALISTA NA STRIEKACIE PIŠTOLE

Ak zhánate profesionálnu striekaciu techniku od svetových výrobcov ste u nás správne. Už od roku 2005 predávame striekacie pištole, striekacie zariadenia airless, omietacie stroje, injektážne zariadenia, kompresory a iné potreby pre aplikáciu náterových hmôt. V súčasnej dobe zastupujeme na  slovenskom  trhu firmy Airlessco, WIWA, Euromair, Green-Air, Campbell Hausfeld, Deltalyo, Benron a ďalšie. Naša spoločnosť taktiež zaisťuje kompletný servis striekacej techniky a prenájom striekacích zariadení za výhodné ceny.

Záručné podmienky

Záručné podmienky spoločnosti ALFEMA SLOVAKIA s.r.o. sa vzťahujú na všetky dodávané zariadenia a spoločne dodávané príslušenstvo. Podmienkou pre platnosť záruky je, aby zariadenia boli používané spôsobom a k účelom pre ktoré sú určené. Ako záručné vady sa preto neuznávajú vady, poškodenia a mimoriadne opatrenia, ktoré vznikli nedostatočnou starostlivosťou a nedodržiavaním predpisov uvedených v návode na obsluhu. Nie sú prípustné akékoľvek úpravy a zmeny na výrobkoch a taktiež nie je dovolené napájať a používať príslušenstvo iných výrobcov. V záruke nie sú zahrnuté tie časti, ktoré podliehajú rýchlemu opotrebeniu, ako napr. tesnenia, poistky apod. Záruka taktiež neplatí na zjavné vady a vzhľadové poškodenia, ktoré mohli byť reklamované pri preberaní výrobku. 
Záruka sa taktiež nevzťahuje:

  • na prirodzené opotrebenie zariadenia a jeho jednotlivých častí v dôsledku ich funkčného namáhania
  • na údržbové práce spojené s užívaním zariadenia a jeho súčastí, ako kontrolu, doplnovanie a výmenu mazacích hmôt a ďalších prác vyplývajúcich z návodu na obsluhu